Crowdfunding en BKR

Geld lenen in de vorm van Crowdfunding wordt steeds populairder. Hoewel het op de volledige markt van het geld lenen nog altijd een zeer klein deel is, is de groei wel indrukwekkend. En de verwachting is dat dit de komende jaren nog sneller toe zal gaan nemen.
Vraag is dan natuurlijk wat crowdfunding nu in zo’n korte tijd zo populair maakt. Is dat omdat er bij het geld lenen door crowdfunding geen BKR toetsing en registratie plaats vind? Is dit door de soepele acceptatienormen die deze aanbieders erop na houden? Of zijn er nog andere redenen?

Crowdfunding en BKR

In het verleden was het voor aanbieders van de crowdfunding leningen niet mogelijk om een toetsing en registratie bij het BKR te doen. Dit is de afgelopen jaren echter aanzienlijk veranderd. De diverse crowdfunding platformen zijn steeds professioneler geworden. Crowdfunding en BKR gaan nu goed met elkaar om. De crowdfunding aanbieders met een AFM vergunning zijn veelal aangesloten bij het BKR. Zij kunnen dus een toetsing doen bij het BKR. En de lening die u gaat afsluiten wordt ook aangemeld bij het BKR. Geld lenen zonder BKR toetsing wordt dan ook steeds lastiger. Een lening afsluiten zonder BKR toetsing is via Crowdfunding veelal geen optie.

Acceptatienormen voor Crowdfunding

Voor een groot deel worden de leningen via crowdfunding gebruikt voor het bedrijfslening. Toch zijn er ook een aantal projecten te vinden voor de particulier. Wat de exacte acceptatierichtlijnen zijn kunnen wij niet direct terugvinden. Wel valt ons op dat er bij de crowdfunders soepel gerekend wordt. De kans op een financiering (mits u een goed BKR heeft) is dus veel groter bij een crowdfunder dan bij een “normale bank”.

Crowdfunden en BKR en leningen oversluiten

Crowdfunden wordt vooral gebruikt voor het financieren van nieuwe projecten. Dit lijkt ons een gemiste kans. In het verleden zijn er veel leningen, voornamelijk doorlopende kredieten, gesloten, waarbij de banken ook nog de rente langzaam maar zeker hebben verhoogd. Als u tot deze groep consumenten behoord kan het zeer verstandig zijn om contact op te nemen met een crowdfunder om daar eens na te gaan of uw financiering op deze wijze voordeliger omgezet kan worden. Net als bij het gewone doorlopend krediet, of de persoonlijke lening worden er geen kosten in rekening gebracht als u uw lening aanvraagt. Tenminste niet bij de aanbieders met een AFM vergunning en aansluiting bij het BKR.

Direct geld lenen en Crowdfunding

Dat geld lenen met Crowdfunding en BKR niet goed samen gaat, hebben wij inmiddels bij u kenbaar gemaakt. Maar hoe zit het met direct geld lenen en crowdfunding? Bij Crowdfunding moet u rekening houden met een lange doorlooptijd tussen goedkeuring van uw aanvraag, en het ontvangen van het geld. Reden hiervoor is dat uw project “volgeschreven” moet worden. Dit volschrijven kan enkele dagen, en zelfs soms enkele weken duren.
Direct geld lenen en crowdfunding gaan dan ook niet goed samen.

Meer betaalachterstanden op leningen

Vanuit diverse media vernamen wij recent dat het aantal betaalachterstanden aan het stijgen is. Er werd is zelfs aangegeven dat 2,3 miljoen Nederlanders op dit moment één betaalachterstand hebben. Dan gaat het niet alleen om betaalachterstanden op leningen, maar ook bijvoorbeeld bij de belastingdienst (de grootste schuldeiser van Nederland), op de zorgverzekering of op de huurlasten. Het BKR registreert op dit moment als enige in Nederland de betaalachterstanden op leningen. Als u 2 maanden of meer achter staat op uw lening, kunt u een negatieve BKR registratie krijgen. Deze registratie zorgt er overigens direct voor dat geld lenen een heel stuk moeilijker zal gaan worden. Geld lenen zonder BKR toetsing is namelijk haast niet meer mogelijk.

Is het meten van betaalachterstanden op leningen actueel?

Wij hebben de cijfers met betrekking tot de betaalachterstanden ook nog eens kritisch bekeken. Het valt ons op dat er alleen gesproken wordt over “mensen met een achterstand”. De kans dat dit op korte termijn gaat afnemen is naar alle waarschijnlijkheid heel klein. Als u een keer een betaalachterstand met negatieve BKR registratie heeft gehad, dan blijft deze op uw naam vermeld staan tot vijf jaar nadat u dit krediet volledig heeft ingelost. In de praktijk kan het dus voorkomen dat u 20 jaar of meer aan een negatieve BKR registratie vast kunt blijven zitten. U blijft dan ook altijd tot de groep behoren met een betaalachterstand. Ook al zijn deze betaalachterstanden allang ingelost. Daarnaast zijn de normeringen van de banken steeds strenger aan het worden. In het verleden was het mogelijk om uw krediet in geval van nood een klein beetje te verhogen, omdat dit steeds moeilijker is geworden, kunt u op deze manier uw betaalachterstanden niet meer voorkomen.

Hoe voorkomt u een negatieve BKR registratie?

De belangrijkste manier om een negatieve BKR registratie te vermijden is natuurlijk het tijdig contact opnemen met de verstrekker van de lening. Door in gesprek te gaan en te blijven met de verstrekker is de kans veel groter dat u er gezamenlijk wel uit kunt komen. Wel zult u van uw kant duidelijk moeten maken dat u er echt alles aan doet om toch aan uw verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Betaalachterstanden bij Hypotheken

Een opvallend gegeven vonden wij overigens dat een persbericht van het BKR werd aangegeven dat de betaalachterstanden op hypotheken duidelijk aan het afvlakken, en zelfs ligt aan het dalen in is. Deze afvlakking en daling geeft aan dat het de goede kant op gaat. Al is het BKR dan nog wel zeer terughoudend in de berichtgeving. Op zich is dit merkwaardig. Want juist een BKR achterstand op de BKR blijft extra lang staan, omdat ook bij een BKR vermelding op de hypotheek geldt dat deze pas verdwijnt 5 jaar nadat het krediet is ingelost. En er zijn tegenwoordig niet veel mensen met een hypotheekvrije woning. Om u inzicht te geven in het verloop van de achterstanden op de hypotheek geven wij u hieronder de tabel waarin dit duidelijk wordt aangegeven.

Betaalachterstanden